Algemene voorwaarden

Artikel 1

1.1 Park And Go is gevestigd te Kerklaan 98-100 1830 Machelen, de hoofdzetel is gevestigd te Kerklaan 98-100 1830 Machelen.

1.2 Geschillen: Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, wanneer de consument zijn klacht eerst binnen een termijn aan Park And Go heeft voorgelegd dit wil zeggen binnen een periode van 14 dagen.

1.3 Onze website onderschrijft de BeCommerce- gedragscode

https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf

Artikel 2 – Reservaties, betalingen, wijzigingen en annuleringen.

2.1 De reiziger mag ieder moment reserveren.

2.2  Park And Go mag een reservatie wijgeren zonder enige reden. Dit geldt ook voor vooraf gereserveerde reservaties.

2.3 De reiziger mag zijn reservatie(s) annuleren zonder kosten via e-mail of telefoon en dat 24 uur op voorhand voor de begindatum van de reservering.

2.4 Park And Go heeft het recht om zijn tarieven te veranderen op elk moment. Deze veranderingen gelden niet voor de reservaties die al voor de veranderingen zijn gebeurt.

Artikel 3 – Privacy

3.1 Park And Go houdt zich aan de ethische normen omtrent privacy. Wij geven in geen gegevens door aan derden. Vraag naar de privacyverklaring voor meer informatie.

Artikel 4 – Parkeren

4.1 De reiziger dient/moet parkeren op een van de beschikbare parkeerplaatsen die worden toegewezen door de medewerkers en dit geheel op eigen risico.

4.2 De reiziger moet de Belgische verkeerscodes toepassen bij het parkeren van zijn/haar voertuig.

4.3 De maximum toegelaten aantal personen per auto is 4. Per extra persoon rekent de chauffeur 8,00 Euro aan inclusief btw.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheid

5.1 Het parkeren gebeurt geheel op eigen risico bij Park And Go. Park And Go is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden schade, brandschade, diefstal of problemen.

5.2 In geval van schade tussen auto’s, zullen de verzekeringen van de betrokken bestuurders tussenkomen, de wet en de regelgeving van de wegenverkeerswet zal hier van toepassing zijn.

5.3 Park And Go heeft het recht om auto’s van reizigers te verplaatsen indien de reiziger zijn sleutel bij Park And Go achterlaat. De reiziger laat de sleutel bij Park And Go achter wanneer bijvoorbeeld zijn auto gewassen moet worden. Park And Go zal deze werkzaamheden met grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid uitvoeren, waarbij het mogelijk is dat de standen van de spiegels en de stoelen gewijzigd worden indien noodzakelijk voor veilig gebruik van de auto.

5.4 Park And Go is niet aansprakelijk voor directe door de reiziger geleden schade.

Artikel 6 – Slot

6.1 Park And Go is een Belgisch geregistreerd bedrijf. Het Belgisch recht is op onze diensten van toepassing.